White Ibis

photo taken in Sanibel, FL

Previous Next