White Eyed Vireo

Previous Next

White Eyed Vireo - Vireonidae Vireo griseus